ประชุม รับฟังความคิดเห็นโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต ระยะที่ 1
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม รับฟังความคิดเห็นโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง ณ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม 1-2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียดแนวเส้นทางโครงการและรูปแบบการก่อสร้างที่ได้มีการปรับปรุงหารือกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศึกษาวิเคราะห์โครงการ ก่อนที่จะได้มีการเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการตามขั้นตอนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.