ประชุมรับฟัง บทบาทของภาคอุตสาหกรรม ต่อการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมรับฟัง บทบาทของภาคอุตสาหกรรม ต่อการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสัญญพงศ์ สมบัติทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “บทบาทของภาคอุตสาหกรรมต่อการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจหลังจากวิกฤติ COVID-19” ร่วมกับคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นในประเด็นปัญหาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมที่เกิดจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.