อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมจัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมจัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย์ รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายประวัติ พิมานพรหม และนายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-14.00 ณ บริเวณด้านข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. เมืองใหม่ (ลานจอดรถ) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชน จัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน การให้ความบันเทิง และการจัดเวทีประชาคม ตลอดจนมุ่งสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

การประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ซึ่งมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายพิธีการและกิจกรรม ฝ่ายของที่ระลึก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายเวทีประชาคม ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายบริการ ฝ่ายการจราจร และรักษาความปลอดภัย ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.