อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมจัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมจัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย์ รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายประวัติ พิมานพรหม และนายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-14.00 ณ บริเวณด้านข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. เมืองใหม่ (ลานจอดรถ) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชน จัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน การให้ความบันเทิง และการจัดเวทีประชาคม ตลอดจนมุ่งสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

การประชุมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ซึ่งมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายพิธีการและกิจกรรม ฝ่ายของที่ระลึก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายเวทีประชาคม ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายบริการ ฝ่ายการจราจร และรักษาความปลอดภัย ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายติดตามและประเมินผล

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.