อบจ.ภูเก็ต ประชุมผู้บริหาร อปท. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมผู้บริหาร อปท. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

การประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือข้อราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อซักถาม ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อาทิ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563 จัดพิธีสวดมนต์ (ส่งเก๊ง) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 ตุลาคม 2563 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทาง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.