อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ ทน.นครศรีธรรมราช ดูงาน CCTV
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ ทน.นครศรีธรรมราช ดูงาน CCTV

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งนำโดย นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาดูงานการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมศูนย์ควบคุมกล้อง ณ กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.