อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นางศุภวรรณ์ สัจจศรี ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน และนายสัญญพงศ์ สมบัติทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สังกัดสำนักการช่าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.