ประชุม เตรียมการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม เตรียมการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม นักบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบจ. เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

จังหวัดภูเก็ตเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 17.30 น. ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับมอบหมายภารกิจ และความรับผิดชอบในการจัดสถานที่และตกแต่งบนเวทีเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.