ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา 52 วัน (รายล่าสุดวันที่ 23 พฤษภาคม 2563) โดยจังหวัดภูเก็ตให้การดูแลประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคน ให้เข้าพักในสถานที่กักตัวที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ เป็นเวลา 14 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศโดยผ่านช่องทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ได้รับการดูแลกักกันตัวให้เข้าพักใน Local Quarantine จำนวน 190 ราย จำหน่าย 100 ราย คงเหลือ 90 ราย (นอร์เวย์ 18 สหรัฐอเมริกา 1 อินโดนีเซีย 14 เกาหลีใต้ 12 โรมาเนีย 14 อาร์เจนติน่า 13 สิงคโปร์ 18) ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ 151 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานที่กักกันโรคโควิด-19 (Local Quarantine) ของจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมรีเซนต้า ภูเก็ต สวนหลวง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีมาตรฐานที่ดีในการลงทะเบียนผู้เข้ามากักตัว ในส่วนที่กักตัว ได้รับความร่วมมือจากทัพเรือภาคที่ 3 และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ในการรักษามาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ส่วนการดูแลสุขภาพมีมาตรการตรวจวัดไข้ทุกวัน เมื่อครบวันที่ 5 จะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 1 และวันที่ 12 จะตรวจหาเชื้อเป็นครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนด 14 วัน หากผลการตรวจเชื้อเป็นลบ จะทำการปล่อยผู้ถูกกักตัวในวันที่ 15 และมีหนังสือรับรองให้ตามมาตรฐานในการควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.