อบจ.ภูเก็ต ประเมินสถานการณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประเมินสถานการณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2563 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ ได้รายงานผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ระยะที่ 5 ครั้งที่ 2 การดำเนินงานระหว่างวันที่ 8-14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ประเมินระดับสถานการณ์ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ในส่วนพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือในระดับ 10 (91-100%) ได้แก่ การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และร้านสะดวกซื้อ ภายในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต การเปิดให้บริการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา การเปิดลานแอโรบิก บริเวณศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต การเปิดให้บริการสนามกีฬาสุระกุล (เฉพาะลู่วิ่ง) สวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ และสนามกีฬาต่างๆ รวมถึงการเปิดสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ซึ่งได้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.