ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน จัดมาตรการชีวิตวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน จัดมาตรการชีวิตวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการแพร่ระบาดภายในประเทศไทยและทั่วโลก โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรในโรงเรียน จึงมีแนวทางการบริหารจัดการการเปิดภาคเรียนที่ 1 ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข

นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางโรงเรียนได้เตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียน โดยเตรียมตัวทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนมาตรการของโรงเรียนทั้งหมด ในส่วนของครู พัฒนาในด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องโควิด-19 เพื่อการดูแลนักเรียนอย่างถูกต้อง ส่วนที่ 2 พัฒนาครูด้านเทคโนโลยี การใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ รวมทั้งจัดทำคู่มือของนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน

หลังจากเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทางโรงเรียนได้เพิ่มความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 ให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น มีมาตรการตรวจคัดกรองทุกคนตั้งแต่ทางเข้าประตูโรงเรียน ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนชั้นอนุบาล หรือมาติดต่อราชการ จะต้องแสกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ในทุกๆ ทางขึ้นอาคารเรียน นักเรียนจะต้องผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นรองเท้า ส่วนในห้องเรียน จะจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง และเว้นวันการเข้าเรียนของนักเรียน ในส่วนการรับประทานอาหารในโรงอาหาร ได้จัดเวลาพักกลางวันให้เหลื่อมเวลากัน โดยบนโต๊ะรับประทานอาหารจะมีฉากกั้นอะคริลิกใส เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันละอองฝอยที่อาจจะแพร่กระจายได้

ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้สนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ เช่น หน้ากากอนามัย Face shield เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนได้ใช้ในการป้องกันตัวเองและตระหนักถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.