ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และนางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา 45 วัน นับเป็นสัญญาณที่ดีในการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตให้การดูแลประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคน โดยให้เข้าพักในสถานที่กักกันที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ เป็นเวลา 14 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศโดยผ่านช่องทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ได้รับการดูแลกักกันตัวให้เข้าพักใน Local Quarantine จำนวน 117 ราย จำหน่าย 84 ราย คงเหลือ 33 ราย (มอริเชียส 9 ราย พม่า 5 ราย นอร์เวย์ 18 ราย สหรัฐอเมริกา 1 ราย) ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนการ์ดอย่าตก จะต้องร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไปอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะสถานประกอบการจะต้องเข้มงวดในมาตรการการให้บริการในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ และพี่น้องประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อยๆ เพื่อร่วมกันควบคุมโรค อันจะเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.