ทีมจิตอาสาไร้พรมแดน ร่วมสนับสนุนเต็นท์ให้โรงพยาบาล สู้ภัยโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

ทีมจิตอาสาไร้พรมแดน ร่วมสนับสนุนเต็นท์ให้โรงพยาบาล สู้ภัยโควิด-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภค จากผู้มีจิตศรัทธามากมาย รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์เต็นท์คุณภาพมาตรฐาน ที่ใช้เป็นจุดพักคัดกรองสำหรับผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยองค์กรจิตอาสาที่มอบให้ นั่นก็คือ “จิตอาสาไร้พรมแดน”

ทีมจิตอาสาไร้พรมแดน กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของทีมจิตอาสาไร้พรมแดน เกิดขึ้นด้วยการมองถึงการช่วยเหลือ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงโควิด-19 ได้ช่วยเหลือภูเก็ตโดยการแจกนม แจกข้าวกล่อง แจกถุงยังชีพ ตู้ปันสุข รถปันสุข ตลอดจนสนับสนุนสถาบันการศึกษา และแบ่งปันไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ โดยเงินสนับสนุนมาจากส่วนรวม หลายฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกัน

ในส่วนของเต็นท์ที่ได้สนับสนุนให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เกิดขึ้นจากความประทับใจในการบริการของโรงพยาบาล ขณะที่คุณแม่ของทีมจิตอาสาได้เข้ารับการรักษาอาการผ่าตัดเข่าเมื่อหลายปีที่แล้ว โดยทั้งแพทย์ และพยาบาล ดูแลต้อนรับเป็นอย่างดี จากจุดนี้จึงคิดเสมอว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสจะต้องกลับมาตอบแทนโรงพยาบาล และด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องรักษาระยะห่าง และสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยในขณะฝนตกหนัก จึงได้ติดต่อประสานกับทีมที่ปรึกษาเพื่อนำเต็นท์มาให้โรงพยาบาลได้ใช้งาน โดยเช่าในราคาที่มีมูลค่าไม่สูงมาก ทำให้มีโอกาสได้ตอบแทนโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

จุดประสงค์ในการดำเนินงานของทีมจิตอาสาไร้พรมแดน คือการแบ่งปันความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทน ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนยืนหยัดสู้กับวิกฤตต่อไปได้ โควิด-19 สร้างความสวยงามให้เกาะภูเก็ต ฉะนั้นประชาชนชาวภูเก็ตต้องกลับมาดูแลบ้านเมืองของตัวเอง ตั้งสติ แล้วก้าวต่อไป จากนี้ต่อไปเชื่อว่า New Normal จะเปลี่ยนชีวิตทุกคน ทุกๆ ธุรกิจจะต้องมีรูปแบบในการบริหารจัดการใหม่ โดยทุกฝ่ายสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ อยากให้ทุกคนคิดบวก อยากให้สังคมสะท้อนเรื่องการทำความดี และอยากให้สยามเมืองยิ้มกลับคืนมา จาก…ใจ จิตอาสาไร้พรมแดน

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.