ทีมจิตอาสาไร้พรมแดน ร่วมสนับสนุนเต็นท์ให้โรงพยาบาล สู้ภัยโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

ทีมจิตอาสาไร้พรมแดน ร่วมสนับสนุนเต็นท์ให้โรงพยาบาล สู้ภัยโควิด-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภค จากผู้มีจิตศรัทธามากมาย รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์เต็นท์คุณภาพมาตรฐาน ที่ใช้เป็นจุดพักคัดกรองสำหรับผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยองค์กรจิตอาสาที่มอบให้ นั่นก็คือ “จิตอาสาไร้พรมแดน”

ทีมจิตอาสาไร้พรมแดน กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของทีมจิตอาสาไร้พรมแดน เกิดขึ้นด้วยการมองถึงการช่วยเหลือ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงโควิด-19 ได้ช่วยเหลือภูเก็ตโดยการแจกนม แจกข้าวกล่อง แจกถุงยังชีพ ตู้ปันสุข รถปันสุข ตลอดจนสนับสนุนสถาบันการศึกษา และแบ่งปันไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ โดยเงินสนับสนุนมาจากส่วนรวม หลายฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกัน

ในส่วนของเต็นท์ที่ได้สนับสนุนให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เกิดขึ้นจากความประทับใจในการบริการของโรงพยาบาล ขณะที่คุณแม่ของทีมจิตอาสาได้เข้ารับการรักษาอาการผ่าตัดเข่าเมื่อหลายปีที่แล้ว โดยทั้งแพทย์ และพยาบาล ดูแลต้อนรับเป็นอย่างดี จากจุดนี้จึงคิดเสมอว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสจะต้องกลับมาตอบแทนโรงพยาบาล และด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องรักษาระยะห่าง และสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยในขณะฝนตกหนัก จึงได้ติดต่อประสานกับทีมที่ปรึกษาเพื่อนำเต็นท์มาให้โรงพยาบาลได้ใช้งาน โดยเช่าในราคาที่มีมูลค่าไม่สูงมาก ทำให้มีโอกาสได้ตอบแทนโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

จุดประสงค์ในการดำเนินงานของทีมจิตอาสาไร้พรมแดน คือการแบ่งปันความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทน ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนยืนหยัดสู้กับวิกฤตต่อไปได้ โควิด-19 สร้างความสวยงามให้เกาะภูเก็ต ฉะนั้นประชาชนชาวภูเก็ตต้องกลับมาดูแลบ้านเมืองของตัวเอง ตั้งสติ แล้วก้าวต่อไป จากนี้ต่อไปเชื่อว่า New Normal จะเปลี่ยนชีวิตทุกคน ทุกๆ ธุรกิจจะต้องมีรูปแบบในการบริหารจัดการใหม่ โดยทุกฝ่ายสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ อยากให้ทุกคนคิดบวก อยากให้สังคมสะท้อนเรื่องการทำความดี และอยากให้สยามเมืองยิ้มกลับคืนมา จาก…ใจ จิตอาสาไร้พรมแดน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.