อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต คณะหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต อาทิ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนกะทู้วิทยา โครงการถนนสีขาวช่วงไสยวน-ราไวย์ โครงการพัฒนาระบบประปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การเตรียมความพร้อมโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-29 เมษายน 2560 ณ วัดเก็ตโฮ่ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต การเตรียมความพร้อมโครงการอบรมพัฒนาทักษะครูผู้สอน ในระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2560 และการเตรียมความพร้อมโครงการภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2560 เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.