อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 6/2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 6/2563

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งให้หน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ต รับทราบถึงการเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมถึงโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการเฝ้าระวังและ แผนการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการในการเปิดการเรียนการสอน รวมทั้งรายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำบริโภคอุปโภค และการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.