อบจ.ภูเก็ต รับมอบเจลล้างมือจากเอกชน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต รับมอบเจลล้างมือจากเอกชน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.45 น. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 600 ขวด จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ที่สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต และแจกจ่ายไปยังสถานที่ต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.