อบจ.ภูเก็ต มอบหน้ากากอนามัยแก่โรงเรียนในสังกัด 2,500 ชิ้น
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบหน้ากากอนามัยแก่โรงเรียนในสังกัด 2,500 ชิ้น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2563 พร้อมมอบหน้ากากอนามัยแก่โรงเรียนในสังกัด 2,500 ชิ้น โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ ได้ติดตามเรื่องการจัดสถานที่กักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศหรือมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบในส่วนของ Local Quarantine ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 ในการดูแลเรื่องที่พัก ณ โรงแรมรีเซนต้าภูเก็ตสวนหลวง โดยการกักตัว 14 วัน การให้บริการรถรับ-ส่ง ตั้งแต่ท่าเรือจนถึงที่พัก การดูแลเรื่องอาหารการกิน และธุรการ การติดตามเรื่องเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 รวมถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 2,500 ชิ้น ให้สถานศึกษาไปแจกจ่ายแก่นักเรียนทั้ง 5 โรงเรียนในสังกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.