อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ สำนักการช่างโรงเตาเผาขยะจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ ได้แจ้งเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่อ่าวป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต การพิจารณาพื้นที่จัดวาง และรูปแบบประติมากรรมของโครงการจัดสร้างประติมากรรมความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณอ่าวป่าตอง และการพิจารณาโครงการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลเกาะภูเก็ต ของการประปาส่วนภูมิภาค

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.