ประชุม จ.ภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม จ.ภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 4

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวจุฑามาศ จิมานัง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นางสาวจุฑามาศ จิมานัง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กองสาธารณสุข อบจ. กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลาย ได้แก่ การเปิดพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ ลานแอโรบิก บริเวณศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต, สนามสุระกุล, สวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ ฯลฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ประกอบด้วย

1.การทำความสะอาดอาคารสถานที่,
2.จัดจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน
3.จัดสถานที่นั่งเรียนโดยเว้นระยะห่าง
4.จัดจุดล้างมือ
5.เตรียมความพร้อมด้านหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เพียงพอต่อนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและจัดตั้งกลุ่ม Line .ใช้ในการติดต่อสื่อสารออนไลน์ระหว่างแก่ผู้ปกครองและโรงเรียน

ทั้งนี้จัดให้มีการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ ใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.