อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการประชาสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชน เส้นทางการเดินรถ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการประชาสัมพันธ์ระบบขนส่งมวลชน เส้นทางการเดินรถ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของระบบขนส่งมวลชน เส้นทางการเดินรถในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกิจการขนส่ง อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. พร้อมด้วย นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบขนส่งสาธารณะ จึงคิดรูปแบบการพัฒนา โดยเริ่มจากการรวบรวมเส้นทางการเดินรถทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ตให้อยู่ในแผนที่เดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้บริการของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติมากขึ้น รวมทั้งสามารถต่อยอดในการพัฒนาต่อไปได้ จึงได้มีประชุมในครั้งนี้ เพื่อแนะนำบริษัทฯ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของระบบขนส่งมวลชน และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.