อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งลูกเรือที่ครบกำหนดกักตัว 14 วัน กลับจังหวัดภูมิลำเนา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งลูกเรือที่ครบกำหนดกักตัว 14 วัน กลับจังหวัดภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมส่งลูกเรือชาวไทยที่เดินทางมาจากประเทศพม่า จำนวน 9 คน ซึ่งเข้ารับการกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 -14 มิถุนายน 2563 เพื่อส่งตัวกลับจังหวัดภูมิลำเนา

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการเช่าสถานที่กักตัว การนำส่งผู้ถูกกักตัวไปยังสถานที่กักตัว และการสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคในการดำรงชีวิตของผู้ถูกกักตัว ได้แก่ อาหารมื้อหลักและน้ำดื่ม เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.