อบจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามการดำเนินงานขององค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามการดำเนินงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเล็ก อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้ติดตามแผนดำเนินงานตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต อาทิ การเปิดให้บริการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ซึ่งเปิดให้บริการเฉพาะในวัน เวลาราชการ 08.30-16.30 น. รวมถึงการเปิดให้บริการสนามกีฬา โดยมีจุดคัดกรอง การเว้นระยะห่าง พร้อมลงทะเบียนเข้า-ออก สถานที่ และใช้มาตรการแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการ Local Quarantine

นอกจากนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ความคืบหน้าการปรับปรุงศูนย์การค้าลัคกี้คอมเพล็กซ์เป็นอาคารสำนักงาน อบจ.ภูเก็ต แห่งใหม่ การซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง, การจัดทำรายงานประจำปีและการอุดหนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) ปี 2563, 2564 เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.