อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันโรค ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันโรค ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) ผู้ควบคุมยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำ ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตได้จัดสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านช่องทางท่าเรือภูเก็ตที่ถูกกำหนดให้กักกันตัวไว้สังเกตอาการ 14 วัน ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีท่าเรือน้ำลึกที่ใช้ส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทางจังหวัดจึงต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการเช่าสถานที่กักตัว การนำส่งผู้ถูกกักตัวไปยังสถานที่กักตัว และ การสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภคในการดำรงชีวิตของผู้ถูกกักตัว ได้แก่ อาหารมื้อหลักและน้ำดื่ม เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.