อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายศุภชัย เคี่ยมการ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2563 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.