อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.8
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.8

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในงานรัฐพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการปกครองประเทศ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจที่สำคัญ เช่น กิจการในประเทศ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2489 และเปิดประชุมสภาผู้แทน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2489 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆ

ด้านการศึกษาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสถานศึกษาหลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นอกจากนี้ พระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2489

ด้านศาสนา พระองค์ได้ประกอบพิธีทรงปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2481 และยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงวัดวาอารามกับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ศาสนาอื่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.