อบจ.ภูเก็ต ประชุมความคืบหน้าผลการดำเนินงานขององค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมความคืบหน้าผลการดำเนินงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการของ อบจ.ภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2563 และติดตามความคืบหน้าโครงการปีงบประมาณ 2564 รายงานแบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น การเตรียมความพร้อมบ้านพักข้าราชการ รวมถึงแผนการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อาทิ มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และแนวทางการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.