อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9)” และกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดพิธีมอบสิ่งของที่ได้รับจากการแบ่งปันให้กับอำเภอ ทุกอำเภอ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน หรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และร่วมมือร่วมใจทำโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ภายใต้กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.9)” ทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่น การตัดแต่งต้นไม้ และการขุดลอกคลอง เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.