อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายสัญญา สิงห์ศรีดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ชุมชนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับวิธีป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกนั้น ควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ซึ่งยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกระทำได้โดยภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในภาชนะขังน้ำ ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้ ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็กๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ และขัดขอบภาชนะทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำเพื่อทำลายไข่ยุงลาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.