อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ภูเก็ต ควบคุม โรคโควิด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ภูเก็ต ควบคุม โรคโควิด

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 33/2563 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม–26 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 227 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 216 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 2 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาล 9 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,959 ราย (รายใหม่ 67 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 42 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 7 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 35 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,917 ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 10,994 ราย (พบเชื้อ 227 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,959ราย (พบเชิ้อ 189 ราย) และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38 ราย) สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล

พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” แนวทางปฏิบัติ Self-Quarantine ของประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต หนังสือรับรองกรณีเดินทางออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.