อบจ.ภูเก็ต ประชุมความคืบหน้าผลการดำเนินงานขององค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมความคืบหน้าผลการดำเนินงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้รายงานผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ศปก.อบจ.ภูเก็ต) ความคืบหน้าผลการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ในพื้นที่ต่างๆ เช่น สวนสาธารณะและสวนสุขภาพในพื้นที่ต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต พร้อมกันนี้ ได้รายงานความคืบหน้าการจัดเตรียมงบประมาณ ปี 2564 รวมถึงการจัดทำซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้าลักกี้คอมเพล็กซ์เป็นอาคารสำนักงาน อบจ.ภูเก็ต แห่งใหม่ และการซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.