ประชุมศูนย์ฯ จ.ภูเก็ต ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมศูนย์ฯ จ.ภูเก็ต ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ตได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาล โดยใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ ในการลงทะเบียนผู้ใช้บริการสวนสุขภาพ สนามกีฬา เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ และควบคุมดูแลประชาชนที่มาออกกำลังกายและป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ทั้งนี้สระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต อยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุง ยังไม่เปิดใช้บริการในขณะนี้ ส่วนศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุด อบจ.ภูเก็ต ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 4 แห่ง ในเดือนมิถุนายน 2563 โดยให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.