อบจ.ภูเก็ต ประชุมทางไกลอบรม การใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมทางไกลอบรม การใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับฟังการอบรมชี้แจงการใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” โดยมี พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว รองประธานคณะทำงานบูรณาการชุดข้อมูลการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นประธาน ณ ห้องส่วนสั่งการและควบคุม ศูนย์บัญชาการทางทหาร ชั้น 5 กองบัญชาการกองทัพไทย

แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เป็นแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อรองรับการตรวจกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรน ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อให้มาตรการผ่อนปรนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การสอบสวนโรคกระทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางกระทรวงมหาดไทยจึงให้จังหวัดดำเนินการจัดการรับฟังการอบรมชี้แจง ณ ศาลากลางจังหวัด โดยเชื่อมสัญญาณผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ระดับจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด เข้าร่วมฟังการอบรมชี้แจงในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.