อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับฟังนโยบายเตรียมความพร้อม เปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับฟังนโยบายเตรียมความพร้อม เปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย “เปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัยได้มาตรฐาน” เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานผลการดำเนินงานสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อยืนยัน 224 คน เสียชีวิต 3 คน และกำลังรักษาพยาบาล 24 คน โดยทุกคนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งที่ประชุมได้พูดคุยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมและมาตรฐานความปลอดภัยการคัดกรองการปลอดเชื้อโควิด-19 ในการเปิดสนามบินภูเก็ตวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ส่วนช่องทางบก และทางน้ำ ต้องรอมติส่วนกลางว่าอนุญาตให้เปิดได้หรือไม่

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดต้นแบบทั้งในระยะที่มีโควิดระบาดและในระยะยาว พร้อมยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเต็มที่ ณ ด่านทางเข้าและออก ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ รวมไปถึงมาตรการตลาดสด ตลาดนัด และร้านอาหาร มาตรการโรงแรม โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในการผ่อนปรนเปิดกิจการอย่างเข้มงวด จัดทำแผนพัฒนาความเข้มแข็งในการเป็นเมืองต้นแบบท่องเที่ยวเชิงความปลอดภัยและสุขภาพ รวมไปถึงดูแลขวัญและกำลังใจเป็นอย่างดีต่อเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และภาคส่วนต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันควบคุมโรค

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.