อบจ.ภูเก็ต ประชุม กรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต เพื่อควบคุม โรคโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม กรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต เพื่อควบคุม โรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 29/2563 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม–12 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 224 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 196 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 3 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (จำหน่ายเนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษา 24 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี พร้อมทั้งพิจารณามาตรการเปิดช่องทางเข้า-ออก ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศจังหวัดภูเก็ต การเดินทางเข้า-ออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ รวมถึงมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งได้มีการผ่อนปรนเปิดกิจการและกิจกรรมต่างๆ และได้มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อจะไม่ให้มีการระบาดของโรค ระลอก 2 จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1.ตรวจวัดไข้ หากมีไข้ไม่ให้ใช้บริการ และหากพนักงานมีไข้ไม่ให้เข้าปฏิบัติงาน 2.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 3.เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 4.จัดจุดล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ 5.งดกิจกรรมรวมตัวหมู่มาก และให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง (ส่วนตัว) ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19ได้ทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.