อบจ.ภูเก็ต ประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ศปก.อบจ.ภูเก็ต) โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีสนามกีฬาในความรับผิดชอบ ที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต คือ สนามกีฬาสุระกุล และสนามเทนนิส โดยหลังจากประกาศมาตรการแล้ว อบจ.ภูเก็ต ได้เปิดใช้สนามกีฬาสุระกุล เฉพาะลู่วิ่ง กำหนดช่วงเวลาให้บริการ 2 ช่วง คือ 06.00 -10.00 น. และ 16.00-20.00 น. มีผู้ใช้บริการวันละ 100-200 คน ส่วนสนามเทนนิส เปิดให้บริการ เวลา 16.00-21.00 น. โดยกำหนดให้บริการเพียง 2 คอร์ท จากทั้งหมด 6 คอร์ท มีผู้ใช้บริการวันละประมาณ 22 คน สำหรับมาตรการป้องกันจะมีจุดคัดกรองอาการป่วย โดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง และมีมาตรการควบคุมทางเข้าออก พร้อมจุดบริการแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในส่วนของสนามกีฬาอื่นๆ เช่น สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล ยังไม่เปิดให้บริการ

สำหรับสวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะที่ออกกำลังกาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 1.สวนสาธารณะศาลาประชาคม อ.เมือง ผู้ใช้บริการ 70-100 คน 2.สวนสาธารณะเขาโต๊ะแซะ อ.เมือง ผู้ใช้บริการ 300 คน 3.สวนสาธารณะศูนย์รวมใจออสเตรีย-ภูเก็ต อ.เมือง ผู้ใช้บริการ 20-50 คน 4.สวนสาธารณะตำบลฉลอง อ.เมือง ผู้ใช้บริการ 150 คน 5.สวนสาธารณะบ้านสะปำ อ.เมือง ผู้ใช้บริการ 70 คน 6.สวนสาธารณะลานกีฬากะทู้ อ.กะทู้ ผู้ใช้บริการ 70 คน 7.สวนสาธารณะบ้านผักฉีด อ.ถลาง ผู้ใช้บริการ 50 คน 8.สวนสาธารณะวัดบ้านดอน อ.ถลาง ผู้ใช้บริการ 80 คน 9.สวนสาธารณะตำบลไม้ขาว อ.ถลาง ผู้ใช้บริการ 50 คน 10.สวนสาธารณะศาลเจ้าท่าเรือ อ.ถลาง ผู้ใช้บริการ 60 คน 11.สวนสาธารณะหนองน้ำบ้านในคลำ อ.ถลาง ผู้ใช้บริการ 60 คน ซึ่งจากการประเมินผลประชาชนผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับค่อนข้างสูง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.