อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดภูเก็ต (ศปก.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รายงานการประเมินผลพื้นที่ตามที่ อบจ.ภูเก็ต รับผิดชอบว่า อบจ.ภูเก็ต มีสนามกีฬาในความรับผิดชอบ คือ สนามกีฬาสุระกุล และสนามกีฬาเทนนิส ที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยหลังจากที่ประกาศมาตรการไปแล้ว อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดช่วงเวลาในการเข้าใช้พื้นที่ ซึ่งในส่วนของสนามกีฬาสุระกุล จะเปิดเฉพาะลู่วิ่ง โดยเปิดลู่เว้นลู่ และกำหนดช่วงเวลาการใช้บริการ 2 ช่วง คือ 06.00 -10.00 น. และ 16.00-20.00 น. มีผู้ใช้บริการวันละ 100-200 คน โดยมีจุดคัดกรอง และกำหนดให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ในส่วนสนามกีฬาเทนนิส เปิดให้บริการ เวลา 16.00-21.00 น. โดยกำหนดให้บริการเพียง 2 คอร์ท จากทั้งหมด 6 คอร์ท มีผู้ใช้บริการวันละประมาณ 22 คน สำหรับสนามกีฬาอื่นๆ เช่น สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล ยังไม่เปิดให้บริการในขณะนี้

ในส่วนของสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ภูเก็ต มีทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งจากการประเมินผลตามมาตรการนั้นอยู่ในระดับสูง ผู้ใช้บริการ 80 เปอร์เซ็นต์ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการ โดย อบจ.ภูเก็ต มีแนวทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.