อบจ.ภูเก็ต ประชุม ช่วยเหลือ การท่องเที่ยว และ ธุรกิจต่อเนื่อง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม ช่วยเหลือ การท่องเที่ยว และ ธุรกิจต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรายสาขาด้านการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ กลุ่มที่ 1 สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ได้ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและข้อเสนอที่ขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ โดยมีมาตรการให้ความช่วยเหลือของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน สำหรับผู้ประกอบการฯ โดยการพักชำระหนี้, การพักเงินต้น, การพักดอกเบี้ย และการกู้เงิน soft loan พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ และพิจารณาการนำเสนอแพลตฟอร์มของระบบการให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.