อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ขอลดค่าเช่าทรัพย์สินของ อบจ.ภูเก็ต ทุกประเภท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เขต 9 อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นผู้เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม
.
นอกจากนี้ ได้มีการประชุมพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.กรณีผู้เช่าขอลดค่าเช่า ขอยกเว้นค่าเช่าและผ่อนผันการชำระค่าเช่าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 15 ราย 2. มาตรการเยียวยาและช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ อบจ.ภูเก็ต 3.กรณีขอต่ออายุสัญญาเช่า จำนวน 6 ราย พื้นที่บริเวณตำบลตลาดใหญ่ และตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.