อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการพิจารณาปรับลดค่าเช่าทรัพย์สินของ อบจ.ภูเก็ต ทุกประเภท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงการเตรียมงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณ 2564 โดยวางแผนการปรับลดงบประมาณโครงการต่างๆ และรายจ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็น พร้อมเตรียมข้อบัญญัติ บรรจุแผน ประกาศใช้แผน และเข้าที่ประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ต่อไป ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 พร้อมทั้งเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และอุดหนุนงบประมาณหน่วยงานต่างๆ เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.