อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. คณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รวมถึงการอุดหนุนงบประมาณ และมาตรการการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในช่วงปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และการเตรียมงบประมาณปี พ.ศ.2564 ของอบจ.ภูเก็ต เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.