อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่ อบต.เทพกระษัตรี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่ อบต.เทพกระษัตรี

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารนำโดย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานภารกิจฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงาน ทีมฉีมพ่นยาฆ่าเชื้อ อบจ.ภูเก็ต ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บริเวณพื้นที่บ้านดอน บ้านควน บ้านโคกโตนด บ้านแขนน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ด้วยการอยู่บ้าน เว้นระยะห่างการเข้าสังคม เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต

สำหรับแผนปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อของ อบจ.ภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนรถพ่นยาฆ่าเชื้อจากสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ได้รับความอนุเคราะห์จากเชษฐ์รถยก วนิดา ทรานสปอร์ต ในการเคลื่อนย้ายรถเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงได้รับการสนับสนุนคลอรีนจากบริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค และได้รับการสนับสนุนน้ำมันดีเซลเติมรถพ่นจากบริษัทอนุภาษและบุตร ตลอดจนจบภารกิจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.