อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 21/2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 21/2563

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 21/2563 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุมศูนย์ราชการ (หลังใหม่) /ศูนย์กีฬา PCU Sport Complex และการให้บริการผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ณ โรงแรมสุพิชฌาย์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รายงานผลการดำเนินงานการเคาะประตูบ้านตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน และรายงานผลการใช้งาน Application พร้อมทั้งแจ้งเรื่องเพื่อทราบหนังสือสั่งการราชการบริหารส่วนกลาง สถานการณ์โรคจังหวัดภูเก็ต และรายงานผลการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ได้พิจารณารายงานการประชุมเรื่องแนวทางการปฏิบัติของ ศรชล. จังหวัดภูเก็ตรองรับแนวทางการปฏิบัติของ ศรชล. ในการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงร่างแก้ไขประกาศและคำสั่งปิดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดภูเก็ต

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันที่ 16 เมษายน 2563 ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 15 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 191 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 85 ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ราย) จำหน่าย 1 ราย (จำหน่าย เนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 105 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 2,574 ราย (รายใหม่ 103 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 162 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 57 ราย กลับบ้านแล้ว 2,412 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.