อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ 1/2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม (ห้องป่าตอง) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องการอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน เรื่องอยู่ระหว่างรอออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามมติที่ประชุม การยกเลิกสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค การยกเลิกและคืนสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงพิจารณาเรื่องสืบเนื่องกรณีข้อพิพาทจากการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “อรุณสมสแควร์ ภูเก็ต” ของบริษัท อรุณสม จำกัด ตลอดจนพิจารณาการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินของบริษัทต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.