อบจ.ภูเก็ต ประชุม ระบบวีดิทัศน์ทางไกล ยับยั้ง แพร่ระบาด ไวรัส โควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม ระบบวีดิทัศน์ทางไกล ยับยั้ง แพร่ระบาด ไวรัส โควิด-19

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอเมืองภูเก็ต กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

การประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน มาตรการปฏิบัติงานของศูนย์ราชการ การบริหารจัดการข้อมูล การเดินทางเข้าประเทศของคนไทยจากต่างประเทศ มาตรการทางเศรษฐกิจ การระมัดระวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อ ตลอดจนการสอดส่องดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมตัวของคน อาทิ สงกรานต์ รอมฎอน เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.