รพ.อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

รพ.อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจชาวภูเก็ต ที่สนับสนุนศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ศูนย์ช่วยวิกฤตโควิด-19 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบอาหาร จำนวน 50 กล่อง จากมูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน รับมอบอาหาร จำนวน 70 กล่อง จากร้านเรือนทะเล และรับมอบปรอทวัดไข้ จากโรงพยาบาลสนาม เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ขณะปฏิบัติงานตรวจคัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ต้องขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.