อบจ.ภูเก็ต ประชุมผ่านทางไกล เชื้อไวรัสโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมผ่านทางไกล เชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ด้วยคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 791/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ศูนย์ฯ มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน สั่งการ และประสานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อให้การดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ตามข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทย จึงกำหนดจัดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในทุกพื้นที่ ทุกวันอังคาร เวลา 15.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.