อบจ.ภูเก็ต เตรียมมาตรการช่วยเหลือ จาก โควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เตรียมมาตรการช่วยเหลือ จาก โควิด-19

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และนางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รับข้อเสนอจากคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต โดยให้ อบจ.ภูเก็ต จัดอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นการเบื้องต้นก่อน แล้วหามาตรการอื่นๆ ช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่อๆ ไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.