อบจ.ภูเก็ต พ่นยาฆ่าเชื้อ ชุมชนโหนทรายทอง ซอยกิ่งแก้ว และซอยท่าจีน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต พ่นยาฆ่าเชื้อ ชุมชนโหนทรายทอง ซอยกิ่งแก้ว และซอยท่าจีน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมคิด สุภาพ และนายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่นำรถพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ไปฉีดในพื้นที่หมู่ 3 ชุมชนโหนทรายทอง ชุมชนกิ่งแก้ว ซ.1-30 และซอยท่าจีน ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ด้วยการอยู่บ้าน เว้นห่างการเข้าสังคม เพื่อลดการระบาดของโรค

สำหรับแผนปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อของ อบจ.ภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนนคลอรีนจากบริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค และได้รับการสนับสนุนน้ำมันดีเซลเติมรถพ่นจากบริษัทอนุภาษและบุตร ตลอดจนจบภารกิจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.