อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงบ 20 ล้านบาทสู้ภัย โควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงบ 20 ล้านบาทสู้ภัย โควิด-19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาท ให้กับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามและอาคารสอบสวนโรค(PUI) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต

เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ขยายตัวรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และยากต่อการคาดการณ์ว่าจะรุนแรงขึ้นมากเพียงใด หรือจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ดังนั้นการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณโดยตรงกับเครือข่ายหลักทางการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต อย่างสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเปรียบเสมือนทัพหน้าที่ต้องสู้กับไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนที่สุด ในการบรรเทาและยับยั้งวิกฤติการระบาดในครั้งนี้

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยกันแก้ปัญหาการเกิดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19 จึงได้จัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่ออุดหนุนการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 20 ล้านบาท ในการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งของด้านเวชภัณฑ์ รวมถึงการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม อาคารสอบสวนโรค(PUI)ที่จัดตั้งขึ้นให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอและทันเวลา ในการต่อสู้ กับCOVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาด

ทั้งนี้ นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20 ล้านบาทแล้ว ขณะนี้ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการให้โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดเตรียมปรับปรุงห้องฉุกเฉินจำนวน 1 ห้อง ห้องไอซียูจำนวน 14 ห้อง และอาคารจอดรถหน้าโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นห้องปลอดเชื้อ เพื่อให้โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนชาวภูเก็ต รวมทั้งสามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และปัญหาด้านสาธารณสุขต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตได้ตลอดเวลา และรองรับโรคต่างๆ ในอนาคตอีกด้วย”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.