อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 13/2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 13/2563

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 13/2563 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการในครั้งนี้ มีมติเห็นชอบมาตรการการปิดพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 1.ปิดสถานที่บริการให้เช่ารถจักรยานยนต์ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 2.ปิดร้านสะดวกซื้อที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พร้อมกันนี้ ได้ติดตามการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุมศูนย์ราชการ (หลังใหม่) จังหวัดภูเก็ต ติดตามการให้บริการผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ณ โรงแรมสุพิชฌาย์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต การใช้งาน Application เฝ้าระวังการติดตามบุคคลกลุ่มเสี่ยง โดยการใช้งาน “AOT Airport Application” และการใช้ Application ของกรมการปกครองในการลงทะเบียนติดตามบุคคลกลุ่มเสี่ยง ณ ด่านท่าฉัตรไชย เรื่องแจ้งเพื่อทราบหนังสือสั่งการจากราชการบริหารส่วนกลาง สถานการณ์โรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเรื่องของโรคโควิด-19 รวมถึงพิจารณามาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 เขตพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และการขอตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลเมืองป่าตอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.