อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติภารกิจพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติภารกิจพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำทีมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต โดยนำรถพ่นยาฆ่าเชื้อไปฉีดบริเวณหน่วยงานราชการต่างๆ ในตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดภูเก็ต สรรพากรพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เรือนจำจังหวัดภูเก็ต รวมถึงบริเวณโรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ภูเก็ต ซึ่งใช้เป็นศูนย์คัดกรองผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (PUI center) นอกจากนี้ ยังได้ไปพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่บริเวณหมู่บ้านนิมิตร หมู่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.